ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση είναι πολύ περισσότερο από τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων που αποστέλλονται στον ΧΥΤΑ, με μια μακρά λίστα με οφέλη που δεν περιορίζονται στο περιβάλλον – υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα στην ανακύκλωση.

Είτε πρόκειται για πλαστικό, χαρτί ή αλουμίνιο, τα προϊόντα και τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού εκπληρώσουν τον αρχικό τους σκοπό δεν είναι καθόλου άχρηστα. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα υλικά έχουν μεγάλη αξία ανακύκλωσης. Εκτιμάται ότι έως και το 75% όλων των αποβλήτων μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, αριθμός που μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία αν γίνει σωστά. Σχεδόν όλα όσα βλέπουμε γύρω μας μπορούν να ανακυκλωθούν, αν και διαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικές τεχνικές όταν ανακυκλώνονται.

Το INDUSTRIES.GR προσφέρει ένα πλήρη κατάλογο Ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιών και χάρτινων συσκευασιών ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

error: Content is protected !!